• My Westerdahl

Hur du hanterar dina känslor

Jag har under större delen av mitt liv känt att jag är ett offer för mina egna känslor, de lever sitt eget liv och jag har inget att sätta emot. Jag upplevde att jag försökte göra det jag kunde, distrahera mig genom mat, jobb och slösurf eller rent av förneka känslorna eller intellektuellt förklara bort dem. Ingen av mina strategier fungerade särskilt väl utan skadade mig i långa loppet. Därför började jag läsa på och blev väldigt förvirrad - jag tyckte alla experter uttryckte sig flummigt och därför blev det svårt för mig som lekman att kopiera deras tips - jag förstod inte hur medvetenhet och acceptans översattes i praktik förvirring - tills jag hittade dr. Joan Rosenbergs 1/8/90 metod.Äntligen hittade jag något som var konkret och som gick att applicera på mig själv - och jag såg hur det fungerade bara på någon dag.


Metoden


1 - Beslut = medvetenhet eller fly

8 - Obehagliga känslor

90 - Sekunder


När vi känner en känsla så tar vi ett beslut, ska vi möte den eller fly? Det är det ettan står för i metoden.


8 obehagliga känslor

När det gäller känslor som vi inte tycker om så finns det 8 stycken känslor som vi ständigt återupplever i vår vardag:


 • Sorg

 • Ilska

 • Skam

 • Osäkerhet

 • Hjälplöshet

 • Frustration

 • Besvikelse

 • Sårbarhet - att riskera att bli sårade eller skadade


Dessa känslor är de vi tycker är svåra och jobbiga att uppleva och det är dem vi distraherar oss ifrån med olika destruktiva beteenden där att äta är ett av dem. Men vänta, kanske du tänker - varför står inte rädsla med? Enligt dr. Roseberg går det bara att vara rädd i den stund det farliga händer, det vi känner när vi tänker på saker som vi säger oss vara rädda för är egentligen situationer där vi känner oss sårbara. Är du rädd, som majoriteten andra människor, för att föreläsa - är det egentligen så att du känner en sårbarhet, det finns en risk att du blir sårad när du är i en så utelämnande situation. Är du rädd för att flyga, är det så att du egentligen kanske känner att du både är hjälplös, osäker och sårbar som passagerare.


Detsamma gäller ångest, ångest är ett virrvarr av känslor som inte blivit namngivna eller som du är rädd för att uppleva.


90 sekunder

Våra känslor startar i kroppen - det är kroppen som fungerar som instrument för det du känner. Det du känner är en våg av biokemiska substanser som sköljer över kroppen - denna våg varar max 90 sekunder - oftast betydligt kortare. Stanna kvar och låt vågen av biokemiska substanser skölja genom dig så kommer du se hur känslan avtar. Vissa händelser framkallar flera olika känslor och kommer i flera vågor, men varje dusch av biokemiska substanser varar i max 90 sekunder.


Det människor, enligt dr. Rosenberg, är rädda för är de kroppsliga reaktionerna - man vet inte riktigt vad man ska göra av att magen kniper sig, att vi håller andan eller att det börjar surra i armarna - men det är inte svårare att bara känna in de fysiska signalerna för att läkning ska genomföras.


Den läkande effekten


Vi människor läker när vi sätter ord på våra känslor och gör dem synliga, det är så vi är kopplade och det slår aldrig fel. Utmaningen är att träna upp sig i hur de olika känslorna känns i kroppen vilket gör att vi förstår vad vi faktiskt känner. När vi väl kommit åt känslan och förstått vad det handlar om så upplever vi ofta lättnad och kan släppa taget.


Du är rädd för dig själv


När du lär dig att stå ut i dessa jobbiga 8 känslor ökar du även ditt självförtroende - du blir modigare, du vet att vad som än händer i livet är det farligaste som kan hända att du får uppleva någon av dessa känslor - och du vet att du kan hantera dem. Då finns det inget som kan stoppa dig - vad är det värsta som kan hända? Varje gång du övar på att genomgå en känslovåg så blir du tryggare i dig själv och ditt behov att fly in i mat försvinner.


Det som är utmaningen är att förstå att vi är mitt i en distraktion, stanna upp och istället väljer att tillämpa 1/8/90-metoden. För det behöver vi att vår stress är på en hanterlig nivå och att förstå att vi faktiskt är mitt inne i en obehaglig upplevelse, där kan regelbunden mindfulness hjälpa oss. Det räcker att sätta klockan på 3 minuter varje dag och bara fokusera tyst på din andning för att upprätta en kommunikation med din kropp och lyssna in dess signaler.


Använd 1/8/90-metoden för att våga mer


När jag insåg att jag själv var rädd för känslor för att jag inte visste hur jag skulle hantera dem och hur enkel metod som befriade mig från det fängelse detta innebar insåg jag att jag kunde ta steget längre. När jag överväger att ge mig in i en situation, planerar jag också för vilka jobbiga känslor som riskerar att uppkomma.


Situation:

Att välja bort skräpmat på kalaset


Känslor som kan uppkomma:

 • Ilska - varför måste alla äta skit? Varför måste just jag avstå?

 • Sorg - jag behöver avstå från maten för att jag skall kunna vara närvarande i mitt liv

 • Frustration - ska det alltid behöva vara såhär?

 • Skam - det är bara jag som inte kan äta den maten

 • Sårbarhet - tänk om någon ifrågasätter mina matval?


Detta är ett exempel hur vi kan förbereda oss på de jobbiga känslorna som uppkommer i olika situationer, då blir det inte en chock utan vi kan rationellt jobba oss igenom dem utan att behöva distrahera oss i kroppshat eller hetsätning.


Vad andra tänker om dig

Dr. Rosenberg menar att om våra tankar är upptagna med att tänka på vad andra tycker om oss handlar det om att fly från känslan sårbarhet, att vi försöker gå in i kontroll för att slippa känna oss sårbara. Har vi redan räknat ut vad andra tycker om oss så blir vi inte sårade tänker vi, ibland försöker vi också styra upp oss själva utifrån dessa fantasier. Bara vi bantar tänker inte folk att vi är tjocka och då slipper vi känna oss sårbara. Om att känna sig sårbar inte var farligt, laddat och att vi hade erfarenheter av att genomleva den känslan - hade vi inte varit rädda för att bli sårade om någon annan pekade på vår vikt. Det är när vi inte vet hur vi ska hantera en känsla så det blir så smärtsamt att vi undviker känslan till varje pris, vilket skapar ett liv med lidande. Det är när vi genomlever våra svåra känslor vi slipper fly in i distraktioner och samtidigt vågar ta fler risker för att leva vårt fulla jag.

1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Självsnäll